Održan početni sastanak partnera 21. rujna 2020.

Zbog epidemioloških mjera i preporuka početni sastanak partnera održan je online 21. rujna 2020.

Sastanku su prisustvovali ispred Ustanove CEKOM 3LJ v.d. ravnatelj Ivan Šušnjara, Javne ustanove RERA S.D. kao koordinatora pripreme i provedbe projekta Mate Paštar, Instituta Ruđer Bošković dr.sc. Rozelindra Čož-Rakovac i dr.sc. Marin Roje, Kemijsko tehnološkog fakulteta dr.sc. Igor Jerković, Agronomskog fakulteta dr.sc. Martina Grdiša, Veterinarskog fakultet dr.sc. Nevijo Zdolec i Marta Kiš, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša dr.sc. Mira Radunić i dr.sc. Marin Čagalj, Pharmagal d.o.o. Matko Boban, Puđa d.o.o. Darko Čobanov. Nakon uvoda i predstavljanja svakog projektnog partnera sastanak se nastavio u radnom tonu prvenstveno bazirajući se na projektne aktivnosti.

Detaljnije o sastanku na: https://gradonacelnik.hr/vijesti/trilj-krece-realizacija-72-milijuna-kuna-vrijednog-projekta-centar-kompetencija-3lj-s-ciljem-razvoja-prehrambenih-i-zdravstvenih-inovacija/