Početna konferencija i okrugli stol 14. listopada 2020.

https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/biznis/u-trilju-odrzana-pocetna-konferencija-projekta-cekom-3lj-revitalizirat-ce-se-vrijednost-ljekovitog-aromatskog-bilja-1050995?fbclid=IwAR3EA8ljo4NjM4OVO42I5OoLq4Or8QI974j4jFpU5VKCfQrN__PUmPx8J0Q

U triljskom restoranu “Dalmacija” u srijedu 14. listopada 2020. je održana početna konferencija projekta CEKOM 3LJ, te okrugli stol na temu “Valorizacija ljekovitog i aromatičnog bilja Dalmatinske zagore” na kojemu su sudjelovali dr. sc. Rozelindra Čož-Rakovac s Instituta “Ruđer Bošković”, prof. dr. sc. Stela Jokić s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, dr. sc. Tonka Ninčević s Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, prof. dr. sc. Igor Jerković sa splitskog Kemijsko-tehnološkog fakulteta, doc. dr. sc. Josip Gugić sa studija Mediteranske poljoprivrede u Splitu.